Frågor och Svar 

Hur söker man lägenhet?

Registrera dig via vår hemsida. Du får då ett kundnummer samt ett lösenord som du använder för att logga in med. Därefter kan du söka bland våra lediga objekt och själv göra din intresseanmälan. Har du inte tillgång till dator kan du ringa vår kundtjänst.

Uppsagda lägenheter läggs ut på hemsidan på någon av marknadsplatserna Torget eller Direkten. Där finns uppgifter om adress, antal rum, storlek, hyra, våningsplan och när tillträde kan ske. I vissa fall finns även tillgång till lägenhetens planritning. Under den tid lägenheterna finns på hemsidan kan du göra en intresseanmälan. En intresseanmälan kan endast göras av personer fyllda 18 år.


Vad är Torget?

På torget ligger lägenheterna en vecka (7 dagar) för intresseanmälan. Efter en vecka får de fem personer med högst köpoäng ett erbjudande för respektive lägenhet. Det är viktigt att du tittar på lägenheten innan du svarar.


Vad är Direkten?

Här presenteras lägenheter som du söker utan köpoäng, alltså först till kvarn gäller. Den som anmäler intresse får direkt ett erbjudande att titta på lägenheten. Erbjudande skickas till max fem personer. Det är viktigt att du tittar på lägenheten innan du svarar.


Varför kan jag inte göra en intresseanmälan?

Det kan finnas olika anledningar till varför det inte går att göra en intresseanmälan.
  • Du har inte uppnått rätt ålder (18 år)

  • Du har svarat nej på mer än tre erbjudande inom en 30-dagars period. Om du blivit spärrad får du meddelande om detta när du loggar in på hemsidan.

  • Antalet intresseanmälningar tillsammans med antalet erbjudande är totalt 3 st.

Hur får jag ett erbjudande?

När en lägenheten inte längre ligger ute på hemsidan sammanställer vi så fort som möjligt inkomna intresseanmälningar utifrån kötid. Sökande med längst kötid får nummer 1 osv. När detta är gjort så skickas erbjudande ut till fem sökande. Brevet skickas via e-post eller brev. Erbjudandet innehåller uppgifter om senaste svarstid (vanligtvis en vecka), tillträdesdag och vem du skall kontakta för att få en visning av lägenheten. Erbjudandet innehåller även uppgifter om vilket erbjudandenummer du har av de fem som fått erbjudandebrev i samma omgång. Erbjudandet innebär inte att du är godkänd som hyresgäst.

Svar på ett erbjudande skall vara Kalixbo tillhanda senast på svarsdagen för att räknas som giltigt. Om det under svarstiden skulle uppstå något problem med att få tillträde att se lägenheten, kan svarstiden ev. förlängas för alla sökande som fått erbjudandebrev under den aktuella veckan.

Tackar alla nej eller svar uteblir går vi vidare och erbjuder nästa fem sökande utifrån turordningen. När erbjudande gått ut till alla som lämnat intresseanmälan och ingen har tackat ja till lägenheten, alternativt ingen intresseanmälan kommit in under veckan på Torget, läggs lägenheten ut på Direkten.


Kontraktsskrivning

Innan hyresavtal tecknas gör Kalixbo en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Vi kontrollerar:
  • att du inte har en gammal hyresskuld hos oss.

  • med tidigare hyresvärd.

  • inkomstuppgifter.

  • att du inte har några betalningsanmärkningar samt övriga frågor av intresse för hyresförhållandet.

Efter sedvanlig kreditupplysning kan Kalixbo erbjuda dig ett hyreskontrakt. I det enskilda fallet, beroende på vad som framkommit, kan krav ställas på att det upprättas en borgensförbindelse med godkänd borgensman som garant för hyresavtalet. Lämnas inte erforderliga intyg in trots uppmaning eller om sökanden inte kommer på avtalat datum för tecknande av hyresavtal går lägenheten vidare till nästa sökande.Vid kontraktsskrivningen nollställs den sökandes köpoäng från samma datum som kontraktet börjar gälla. Sökanden ser på hemsidan om lägenheten gått till annan sökande i och med att hyresavtal tecknas.


Vad är en aktiv sökande?

Kalixbo vill ha aktiva bostadssökande. För att visa att du är aktiv som sökande, måste du minst en gång med ett års mellanrum vara inloggad på våra uthyrningssidor. Går längre tid än ca ett år, kommer du att få en påminnelse om att tidsgränsen passerats. Ytterligare några veckor senare inaktiveras du om inloggning fortfarande inte skett.


Kan jag överlåta min kötid till någon annan?

Nej, kundnumret är personligt och får inte överlåtas.Jag hittar inte min hyresavi. Vad gör jag?

Kontakta kundtjänst för en ny avi eller använd vårt postgironummer. Glöm inte att skriva ditt kundnummer eller personnummer samt vilken månad det gäller.


Kan jag betala hyran via autogiro?

Kontakta kundtjänst för att få en blankett.


Jag vill säga upp min lägenhet, hur gör jag?

Kundtjänst sköter alla uppsägningar. Du säger upp lägenheten på ditt giltiga hyreskontrakt. Ta med det och kom till oss. Viktigt att komma ihåg är att i hyreslagen står det att uppsägningstiden är tre kalendermånader förutom vid dödsfall och vissa studentlägenheter som har 1 månads uppsägningstid. Uppsägningen räknas från den sista dagen i den månad du säger upp. Exempel: Du säger upp 4 mars, uppsägningstiden räknas då från den sista mars till den sista juni. Din uppsägningstid är tre kalendermånader.


Mina grannar stör mig med högt tv ljud och höga skrik, vad gör jag?

Dagtid tar du kontakt med din förvaltare, telefonnummer finns i trapphuset. Utanför kontorstid ringer du vår jour.


Vart vänder jag mig om något måste åtgärdas i lägenheten?

Om det gäller vanliga felanmälningar kontaktar du din fastighetsskötare.


Har du någon annan fråga?

Vänd dig direkt till Kundtjänst.